Barok Bende

Faust

De strijd tussen rationeel en irrationeel.

ZOMER 2021: MEPHISTO EN FAUST – 12 ZITZAK SESSIONS

Een voorstelling waarbij wordt afgeweken van de standaard en het gewone verwachtingspatroon. Je laten verleiden door een pakt met het ongewone om zo meer kennis te vergaren. Dit doen we door een verrassende voorstelling neer te zetten en het publiek op andere gedachten te brengen en in verwarring achter te laten. Zonder hierbij concessies te doen aan de kwaliteit van de muziek. Dit vanuit de huidige speeltraditie van de 17e – en 18e -eeuws repertoire op historische instrumenten.

Vernieuwing door samenwerking met moderne vormen van performance om zo te laten zien dat we in staat zijn om barok opnieuw uit te vinden.